miercuri, 29 februarie 2012

Spicuiri din deciziile Consiliului Director al ANR, întrunit pe 21 februarie 2012

* Calendarul desfasurarii concursurilor „Prietenii cartii braille” si „Lectura rapida si corecta în braille” si, într-o anumita masura locurile de desfasurare ale acestora se modifica dupa cum urmeaza: faza pe filiala – 31 martie, faza zonala - 21 aprilie, la Bacau si la Brasov, în loc de Satu Mare, finala 5 mai, în organizarea filialei Alba Hunedoara;

* Sesizând întârzierile în tiparirea revistei „Litera noastra”, atât versiunea braille, cât si versiunea vizuala si propunându-si recuperarea rapida a acestor întârzieri, Consiliul Director decide ca editia braille sa nu depaseasca 120 pagini, iar editia în scriere obisnuita sa cuprinda riguros numai 40 de pagini;

* Pentru marirea productiei braille, CD are în vedere efectuarea de demersuri pentru dotarea tipografiei cu o imprimanta suplimentara marca INDEX, productie suedeza;

* Întrucât la concursul de creatie literara Carmen Sylva a aparut în ultimii ani o noua sectiune – cea de jurnalism, s-a decis marirea fondului de premiere pentru întreg concursul de la 2.000 la 3.000 lei. Primele 3 premii vor fi acordate cu conditia ca, la fiecare sectiune, numarul participantilor sa fie de cel putin 6. Mentiunea va fi acordata daca numarul participantilor este de cel putin 8. Daca numarul participantilor este mai mic decât cifra indicata, numarul de premii va scadea în consecinta;

* Organizarea fazelor zonale la golbal la Bacau - filialele Arges, Bacau, Vâlcea, Suceava, si la Harghita - filialele Satu Mare, Cluj, Harghita si Timis. Finala se va desfasura la Satu Mare;

* Finala nationala de popice va avea loc în organizarea filialei Iasi, în perioada 10-13 mai.