marți, 28 februarie 2012

Calendarul activităţilor sportive pe anul 2012 - Asociaţia naţională a nevăzătorilor (ANR)

1. GOLBAL:

Echipele care doresc să participe la campionatul naţional de golbal ediţia 2012 trebuie să se înscrie până la data de 15 februarie 2012.

Campionatul Naţional, ediţia 2012, se va desfăşura astfel:

- dacă se înscriu 6 sau mai puţin de 6 echipe, se vor organiza 3 turnee pentru desemnarea câştigătoarei, punctele urmând să se cumuleze.

 dacă se înscriu mai mult de 6 echipe, ele vor fi împărţite în două grupe semifinale. Primele 2 echipe clasate în fiecare grupă se califică pentru turneul final.

Zonale la Bacău - filialele Argeş, Bacău, Vâlcea, Suceava, şi la Harghita - filialele Satu Mare, Cluj, Harghita şi Timiş. Finala se va desfăşura la Satu Mare. Datele de desfăşurare ale întrecerilor vor fi anunţate în timp util.

Premiile la turneul final vor avea următoarele valori: locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei.

2. ŞAH:

A. Campionatul naţional individual de şah pentru nevăzători se va desfăşura pe 2 faze: faza pe filială şi finala.

Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate până la data de 15 iunie.

Finala se va desfăşura la începutul lunii septembrie, urmând ca, în funcţie de ofertele primite, să fie aleasă filiala organizatoare.

La acest concurs vor participa:

ocupanţii locurilor 1 -12 de la finala anului 2011;

câştigătorii concursurilor din fiecare filială (în cazul în care locul I la faza pe filială nu poate participa la faza zonală, el este înlocuit de jucătorul clasat pe locul II; dacă nici ocupantul locului II nu poate participa, atunci filiala rămâne fără reprezentant la faza zonală);

primii doi clasaţi la concursul pentru elevi;

orice alt şahist nevăzător care doreşte, pe cheltuială proprie.

Finala se va juca în sistem elveţian, cu 9 runde în şapte zile (cu câte două runde în zilele a doua şi a patra). Toţi jucătorii care participă la finală trebuie să aibă legitimaţie de şah vizată la zi.

Premii la faza finală:

Locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei; premiu special, la latitudinea comisiei tehnice a turneului – 300 lei.

B. „Memorialul Francisc Cori” se va desfăşura în organizarea Grupului Şcolar pentru deficienţi de vedere din Arad, în săptămâna în care se organizează „şcoala altfel”. La această competiţie vor participa cei mai buni doi şahişti (indiferent de sex) de la fiecare şcoală pentru nevăzători. Cheltuielile aferente participanţilor vor fi suportate de către filialele de care aparţin, nu de către cele pe teritoriul cărora se află şcoala în care învaţă. Concursul se va juca în sistem turneu. Lista cu jucătorii calificaţi trebuie trimisă de fiecare şcoală Consiliului Director până la data de 30 martie. Premii: locul I: 80 lei, locul II 70 lei, locul III 60 lei.

C. În luna aprilie, în timpul vacanţei de Paşti a elevilor, se organizează la Bucureşti turneul de şah activ „Memorialul Viorel Crăciun”. Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant. Cei ce doresc să ia parte la concurs trebuie să se înscrie până la 20 aprilie.

Alte detalii, precum şi valoarea premiilor urmează a fi stabilite în timp util.

D. Olimpiada de Şah pentru nevăzători, competiţie pe echipe se va desfăşura în India, în perioada 10-20 august, România urmând să fie reprezentată, dacă vor fi găsite resursele financiare necesare de selecţionata naţională.

E. Întâlnirea bilaterală amicală de şah între echipele naţionale ale României şi Republicii Moldova se va desfăşura pentru prima dată în ţara noastră, probabil la Bacău, la o dată ce va fi comunicată în timp util. Această acţiune va deveni anuală şi se va desfăşura alternativ în România şi Republica Moldova.

3. POPICE:

A. Campionatul naţional de popice va cuprinde două faze: concursul pe filială, ale cărui rezultate trebuie comunicate până la data de 20 aprilie şi finala, care va avea loc în organizarea filialei Iaşi, în perioada 10-13 mai. Finala se va desfăşura după următorul sistem:

- Campionat masculin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie alcătuită din 4 jucători (un jucător pentru fiecare categorie de acuitate vizuală + un jucător indiferent de acuitate);

- Campionat feminin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie formată din 3 sportive (câte una pentru fiecare categorie);

- Campionat individual (masculin şi feminin)

Precizări:

Jucătorii tuturor echipelor nu pot participa decât dacă îndeplinesc baremele în vigoare.

La finală nu pot participa, în total, mai mult de 48 de jucători.

Campionatul feminin pe echipe se va desfăşura numai dacă există cel puţin 4 echipe înscrise.

În urma rezultatelor finalei, se va stabili componenţa echipelor naţionale ale României (masculin şi feminin).

Premii:

- Pe echipe: locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei.

- Individual (pe grupe de acuitate vizuală, indiferent de sex): locul I – 150 lei; locul II – 120 lei; locul III – 90 lei.

B. Echipa naţională a României va lua parte la Campionatul European ce va avea loc în luna mai, în Slovenia.

4. ATLETISM:

Campionatul Naţional de Atletism se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală.

Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate Consiliului Director până la data de 15 septembrie.

Finala va avea loc în luna octombrie, în organizarea filialei Iaşi (sau Harghita Covasna).

Premii:

- 150 lei pentru câştigătorul unei probe;

- 200 lei pentru câştigătorul a două sau mai multe probe.

5. TABLE

Campionatul naţional de table se va desfăşura în trimestrul IV al anului, în organizarea filialei Vâlcea. Va participa câte un jucător de la fiecare filială.

Premii: locul I: 120 lei, locul II 90 lei, locul III 60 lei, menţiune 30 lei

În funcţie de oportunităţile apărute, precum şi de resursele financiare, calendarul sportiv poate cuprinde şi alte acţiuni.

6. SKANDENBERG

Cu titlu experimental se va organiza anul acesta o competiţie de skandenberg. Finala urmează a fi găzduită de filiala Vâlcea, în trimestrul IV. La concurs vor participa câte un reprezentant din fiecare filială a asociaţiei. Regulamentul şi alte detalii organizatorice urmează a fi comunicate în timp util.

Nota bene:

Acţiunile sportive menţionate în prezenta anexă se vor organiza în anul 2012 în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.

Toţi cei care participă la activităţi sportive organizate de A.N.R. trebuie să îndeplinească două condiţii:

- să aiba cotizaţia de membru plătită la zi;

- să aibă viză medicală eliberată numai de cabinete (policlinici) sportive; nu sunt acceptate, decât la şah şi la table, vizele eliberate de medicii de familie.