miercuri, 29 februarie 2012

Nevăzătorii vor urma cursuri pentru utilizarea calculatorului cu programe adaptate

ANR a câstigat un proiect european finantat prin Fondul Social European. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale. Domeniul major de intervenție 6.2: Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. ID proiect: 62996, în parteneriat cu Compania SIVECO, cel mai important realizator de programe informatice educationale din România, precum si cu Fundatia Cartea Calatoare. Deviza proiectului este Investeste în oameni!

Proiectul prevede pregatirea nevazatorilor si a slabvazatorilor în utilizarea calculatorului cu programe adaptate, în vederea încadrarii lor în munca. În contextul îmbunatatirii prevederilor de încadrare în munca, odata cu modificarea Legii 448/2006, sansele cresc considerabil.

Proiectul va acoperi o perioada de mai bine de 2 ani si se refera la deficientii de vedere din întreaga tara. Filialele sunt rugate sa înscrie persoane pentru cursurile care vor începe esalonat, în diferite locuri odata cu luna mai 2012.

Actele necesare sunt urmatoarele: copie dupa cartea de identitate; copie dupa certificatul de încadrare în categoria de handicap vizual declaratie pe propria raspundere data la filiale în legatura cu nivelul cunostintelor de utilizare a calculatorului si cu nivelul studiilor. Înainte de începerea cursurilor va fi necesara si o copie dupa actul de studii.

Se preconizeaza încadrarea în munca cu norma de 2 pâna la 8 ore, pentru diferite operatiuni, indiferent de nivelul studiilor.

Sunt vizate persoanele între 18 si 50 ani, iar la cursuri vor fi primite si persoane peste vârsta de 50 ani.

Tinta maximala a proiectului este sa încadreze în munca, inclusiv cu munca la domiciliu, între 200 si 250 nevazatori si slabvazatori. “Consideram ca este o sansa pentru membrii nostri si rugam filialele sa coopereze la înscrierea la aceste cursuri. Detalii legate de locurile desfasurarii cursurilor si de activitatile conexe, vor fi comunicate în timp util”, precizează Radu Sergiu Ruba, preşedinte al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în informarea remisă filialelor nevăzătorilor din ţară.

Spicuiri din deciziile Consiliului Director al ANR, întrunit pe 21 februarie 2012

* Calendarul desfasurarii concursurilor „Prietenii cartii braille” si „Lectura rapida si corecta în braille” si, într-o anumita masura locurile de desfasurare ale acestora se modifica dupa cum urmeaza: faza pe filiala – 31 martie, faza zonala - 21 aprilie, la Bacau si la Brasov, în loc de Satu Mare, finala 5 mai, în organizarea filialei Alba Hunedoara;

* Sesizând întârzierile în tiparirea revistei „Litera noastra”, atât versiunea braille, cât si versiunea vizuala si propunându-si recuperarea rapida a acestor întârzieri, Consiliul Director decide ca editia braille sa nu depaseasca 120 pagini, iar editia în scriere obisnuita sa cuprinda riguros numai 40 de pagini;

* Pentru marirea productiei braille, CD are în vedere efectuarea de demersuri pentru dotarea tipografiei cu o imprimanta suplimentara marca INDEX, productie suedeza;

* Întrucât la concursul de creatie literara Carmen Sylva a aparut în ultimii ani o noua sectiune – cea de jurnalism, s-a decis marirea fondului de premiere pentru întreg concursul de la 2.000 la 3.000 lei. Primele 3 premii vor fi acordate cu conditia ca, la fiecare sectiune, numarul participantilor sa fie de cel putin 6. Mentiunea va fi acordata daca numarul participantilor este de cel putin 8. Daca numarul participantilor este mai mic decât cifra indicata, numarul de premii va scadea în consecinta;

* Organizarea fazelor zonale la golbal la Bacau - filialele Arges, Bacau, Vâlcea, Suceava, si la Harghita - filialele Satu Mare, Cluj, Harghita si Timis. Finala se va desfasura la Satu Mare;

* Finala nationala de popice va avea loc în organizarea filialei Iasi, în perioada 10-13 mai.

marți, 28 februarie 2012

Calendarul activităţilor sportive pe anul 2012 - Asociaţia naţională a nevăzătorilor (ANR)

1. GOLBAL:

Echipele care doresc să participe la campionatul naţional de golbal ediţia 2012 trebuie să se înscrie până la data de 15 februarie 2012.

Campionatul Naţional, ediţia 2012, se va desfăşura astfel:

- dacă se înscriu 6 sau mai puţin de 6 echipe, se vor organiza 3 turnee pentru desemnarea câştigătoarei, punctele urmând să se cumuleze.

 dacă se înscriu mai mult de 6 echipe, ele vor fi împărţite în două grupe semifinale. Primele 2 echipe clasate în fiecare grupă se califică pentru turneul final.

Zonale la Bacău - filialele Argeş, Bacău, Vâlcea, Suceava, şi la Harghita - filialele Satu Mare, Cluj, Harghita şi Timiş. Finala se va desfăşura la Satu Mare. Datele de desfăşurare ale întrecerilor vor fi anunţate în timp util.

Premiile la turneul final vor avea următoarele valori: locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei.

2. ŞAH:

A. Campionatul naţional individual de şah pentru nevăzători se va desfăşura pe 2 faze: faza pe filială şi finala.

Rezultatele concursurilor organizate la nivel de filiale trebuie comunicate până la data de 15 iunie.

Finala se va desfăşura la începutul lunii septembrie, urmând ca, în funcţie de ofertele primite, să fie aleasă filiala organizatoare.

La acest concurs vor participa:

ocupanţii locurilor 1 -12 de la finala anului 2011;

câştigătorii concursurilor din fiecare filială (în cazul în care locul I la faza pe filială nu poate participa la faza zonală, el este înlocuit de jucătorul clasat pe locul II; dacă nici ocupantul locului II nu poate participa, atunci filiala rămâne fără reprezentant la faza zonală);

primii doi clasaţi la concursul pentru elevi;

orice alt şahist nevăzător care doreşte, pe cheltuială proprie.

Finala se va juca în sistem elveţian, cu 9 runde în şapte zile (cu câte două runde în zilele a doua şi a patra). Toţi jucătorii care participă la finală trebuie să aibă legitimaţie de şah vizată la zi.

Premii la faza finală:

Locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei; premiu special, la latitudinea comisiei tehnice a turneului – 300 lei.

B. „Memorialul Francisc Cori” se va desfăşura în organizarea Grupului Şcolar pentru deficienţi de vedere din Arad, în săptămâna în care se organizează „şcoala altfel”. La această competiţie vor participa cei mai buni doi şahişti (indiferent de sex) de la fiecare şcoală pentru nevăzători. Cheltuielile aferente participanţilor vor fi suportate de către filialele de care aparţin, nu de către cele pe teritoriul cărora se află şcoala în care învaţă. Concursul se va juca în sistem turneu. Lista cu jucătorii calificaţi trebuie trimisă de fiecare şcoală Consiliului Director până la data de 30 martie. Premii: locul I: 80 lei, locul II 70 lei, locul III 60 lei.

C. În luna aprilie, în timpul vacanţei de Paşti a elevilor, se organizează la Bucureşti turneul de şah activ „Memorialul Viorel Crăciun”. Cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant. Cei ce doresc să ia parte la concurs trebuie să se înscrie până la 20 aprilie.

Alte detalii, precum şi valoarea premiilor urmează a fi stabilite în timp util.

D. Olimpiada de Şah pentru nevăzători, competiţie pe echipe se va desfăşura în India, în perioada 10-20 august, România urmând să fie reprezentată, dacă vor fi găsite resursele financiare necesare de selecţionata naţională.

E. Întâlnirea bilaterală amicală de şah între echipele naţionale ale României şi Republicii Moldova se va desfăşura pentru prima dată în ţara noastră, probabil la Bacău, la o dată ce va fi comunicată în timp util. Această acţiune va deveni anuală şi se va desfăşura alternativ în România şi Republica Moldova.

3. POPICE:

A. Campionatul naţional de popice va cuprinde două faze: concursul pe filială, ale cărui rezultate trebuie comunicate până la data de 20 aprilie şi finala, care va avea loc în organizarea filialei Iaşi, în perioada 10-13 mai. Finala se va desfăşura după următorul sistem:

- Campionat masculin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie alcătuită din 4 jucători (un jucător pentru fiecare categorie de acuitate vizuală + un jucător indiferent de acuitate);

- Campionat feminin pe echipe. Fiecare echipă trebuie să fie formată din 3 sportive (câte una pentru fiecare categorie);

- Campionat individual (masculin şi feminin)

Precizări:

Jucătorii tuturor echipelor nu pot participa decât dacă îndeplinesc baremele în vigoare.

La finală nu pot participa, în total, mai mult de 48 de jucători.

Campionatul feminin pe echipe se va desfăşura numai dacă există cel puţin 4 echipe înscrise.

În urma rezultatelor finalei, se va stabili componenţa echipelor naţionale ale României (masculin şi feminin).

Premii:

- Pe echipe: locul I – 600 lei; locul II – 500 lei; locul III – 400 lei.

- Individual (pe grupe de acuitate vizuală, indiferent de sex): locul I – 150 lei; locul II – 120 lei; locul III – 90 lei.

B. Echipa naţională a României va lua parte la Campionatul European ce va avea loc în luna mai, în Slovenia.

4. ATLETISM:

Campionatul Naţional de Atletism se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală.

Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate Consiliului Director până la data de 15 septembrie.

Finala va avea loc în luna octombrie, în organizarea filialei Iaşi (sau Harghita Covasna).

Premii:

- 150 lei pentru câştigătorul unei probe;

- 200 lei pentru câştigătorul a două sau mai multe probe.

5. TABLE

Campionatul naţional de table se va desfăşura în trimestrul IV al anului, în organizarea filialei Vâlcea. Va participa câte un jucător de la fiecare filială.

Premii: locul I: 120 lei, locul II 90 lei, locul III 60 lei, menţiune 30 lei

În funcţie de oportunităţile apărute, precum şi de resursele financiare, calendarul sportiv poate cuprinde şi alte acţiuni.

6. SKANDENBERG

Cu titlu experimental se va organiza anul acesta o competiţie de skandenberg. Finala urmează a fi găzduită de filiala Vâlcea, în trimestrul IV. La concurs vor participa câte un reprezentant din fiecare filială a asociaţiei. Regulamentul şi alte detalii organizatorice urmează a fi comunicate în timp util.

Nota bene:

Acţiunile sportive menţionate în prezenta anexă se vor organiza în anul 2012 în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.

Toţi cei care participă la activităţi sportive organizate de A.N.R. trebuie să îndeplinească două condiţii:

- să aiba cotizaţia de membru plătită la zi;

- să aibă viză medicală eliberată numai de cabinete (policlinici) sportive; nu sunt acceptate, decât la şah şi la table, vizele eliberate de medicii de familie.

Calendarul activităţilor culturale pentru anul 2012 - Asociaţia naţională a nevăzătorilor (ANR)

1. Olimpiada şcolară (la limba şi literatura română, limba engleză, matematică şi Tehnologia Informaţiei şi Comunicării) se va desfăşura, cel mai probabil, la Liceul „Moldova” pentru deficienţi de vedere din localitatea Târgu Frumos, jud. iaşi, în a doua jumătate a lunii aprilie.

Acţiunea se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, structură care va anunţa şcolile implicate în privinţa tuturor detaliilor organizatorice.

Fond de premiere: 1.500 lei, la latitudinea juriilor de concurs.

2. Concursul „Braille junior”, de lectură rapidă şi corectă, adresat exclusiv elevilor din şcolile pentru deficienţi de vedere se va organiza în acelaşi loc şi în aceeaşi perioadă cu Olimpiada şcolară.

Acest concurs se va desfăşura pe două secţiuni: gimnaziu şi liceu. Pot participa maximum doi elevi de la fiecare şcoală, câte unul pentru fiecare secţiune.

Premii: locul I - 60 lei, locul II - 50 lei, locul III - 40 lei)

3. Concursurile „Prietenii cărţii braille” şi „Lectură rapidă şi corectă în braille” se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează:

- faza pe filială: 31 martie;

- faza zonală (2 zone): 21 aprilie;

- finala: 5 mai.

De la fiecare dintre cele două faze zonale se vor califica pentru finală primii cinci clasaţi la concursul „Prietenii cărţii braille” şi, respectiv, primii trei clasaţi la „Lectură rapidă şi corectă în braille”. Fazele zonale se vor desfăşura în organizarea filialelor Braşov (zona de nord) şi la Bacău (zona de sud). Finala va fi organizată de către filiala Alba-Hunedoara.

Pentru concursul „Prietenii cărţii braille” bibliografia o va constitui romanul „Omul cu ochelari negri” de Ion Blăjan (primele 3 volume braille din cele 5 ale cărţii).

Premii:

A. „Prietenii cărţii braille”:

- faza pe filială

fond de premii 500 lei (din donatii). Această sumă se distribuie astfel : locul I (minimum 110 puncte) – 200 lei, locul II (minimum 100 p.) – 150 lei, locul III (minimum 90 p.) – 100 lei; o menţiune (minimum 80 p.) – 50 lei.

- faza zonală: locul I – 300 lei; locul II – 220 lei; locul III – 140 lei; menţiune – 80 lei. 

finala: locul I – 400 lei: locul II – 300 lei; locul III – 200 lei; menţiune – 100 lei.

B. „Lectură rapidă şi corectă în braille”:

-faza pe filială:

fond de premii 120 lei (din donatii). Această sumă se distribuie astfel :locul I – 80 lei; locul II – 40 lei.

- faza zonală: locul I: 150 lei; locul II: 120 lei; locul III: 90 lei.

- finala: locul I: 200 lei; locul II: 150 lei; locul III: 100 lei.

4. Concursul de creaţie literară „Paşii profetului” este organizat de filiala Bihor-Sălaj a ANR. Festivitatea de premiere va avea loc la Oradea, în prima jumătate a lunii mai. Termenul limită de trimitere a lucrărilor, poezie, proză şi epigrame, este 10 aprilie.

5. Concursul de interpretare muzicală destinat artiştilor nevăzători Se va desfăşura pe două faze: faza pe filială şi faza finală. Rezultatele fazei pe filială trebuie comunicate până la data de 1 iunie.

Finala va avea loc în luna iunie, pe două secţiuni:

- Muzică uşoară şi folk în organizarea filialei Cluj.

- Folclor şi romanţe în organizarea filialei Bistriţa.

Premiile fazei finale vor avea următoarele valori:

- la secţiunile în care concursul este individual: locul I - 200 lei; locul II - 150 lei; locul III - 100 lei.

- la formaţii: doar locul I - 100 lei pentru fiecare component.

6. Concursul de eseuri Onkyo Braille, organizat de Uniunea Europeană a Nevăzătorilor va avea ca temă „Cum mi-a schimbat viaţa alfabetul Braille“. Cei ce doresc să participe trebuie să trimită lucrările în braille pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 15 mai. Eseurile trebuie să aibă între 900 şi 1.100 de cuvinte. În urma selecţiei, maximum 5 dintre textele primite vor fi trimise la concursul internaţional. ANR asigură atât traducerea în limba engleză, cât şi expedierea lucrărilor. Rezultatele concursului vor fi anunţate în cursul lunii septembrie. În cazul în care printre premianţi se află şi participanţi din România, ANR îi va anunţa imediat.

7. Concursul de Miss, organizat de Comisia Naţională de Femei a ANR va avea loc în luna iulie, la filiala Dolj-Mehedinţi. Rezultatele fazei pe filială trebuie trimise până la data de 15 iunie. Data exactă, precum şi alte informaţii privitoare la desfăşurarea acestei acţiuni vor fi comunicate în timp util.

8. Concursurile „Pe meridianele lumii” şi „Imaginea ta contează” se vor desfăşura la aceleaşi date, după cum urmează:

- faza pe filială: 22 septembrie;

- faza zonală (trei zone): 6 octombrie;

- finala: 20 octombrie.

Zonele vor fi organizate de filialele ANR: Gorj (Muntenia), Vaslui (Moldova), Sibiu (Transilvania), iar finala la filiala Mureş.

Premiile la „Imaginea ta contează” şi „Pe meridianele lumii” vor avea aceleaşi valori şi anume:

- faza pe filială: fond de premii 500 lei (din donatii). Această sumă se distribuie astfel: locul I – 200 lei, locul II– 150 lei, locul III– 100 lei; o mentiune – 50 lei.

- faza zonală: locul I – 300 lei; locul II – 220 lei; locul III – 140 lei; menţiune – 80 lei

- finala: locul I – 400 lei: locul II – 300 lei; locul III – 200 lei; menţiune – 100 lei.

9. „Concursul de creaţie literară Carmen Sylva”:

Lucrările la poezie, proză şi jurnalism (reportaj de presă sau interviu) trebuie trimise, pe adresa Consiliului Director al ANR, până la data de 31 octombrie 2012.

Premii:

Fond total de premiere – 3.000 lei, la latitudinea juriilor de concurs.

Nota bene: Acţiunile culturale menţionate în prezenta anexă se vor organiza în anul 2012 în funcţie de resursele financiare ale organizaţiei.

La activităţile culturale organizate de A.N.R., cu excepţia celor rezervate elevilor, nu au dreptul să participe decât membrii organizaţiei, adică persoane care şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs.

luni, 27 februarie 2012

Lansare de carte la Galeriile de artă "Ştefan Luchian" Botoşani

Filiala Nevăzătorilor Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani şi Galeriile de Artă “Ştefan Luchian” vă invită la lansarea volumului de poezie creştină “O punte din moarte spre viaţă”. Autorul cărţii ce a văzut lumina tiparului la Editura Quadrat este Radu Foca, membru al Filialei Nevăzătorilor Botoşani.

Evenimentul va avea loc pe 1 martie 2012, la orele 14.00, la Galeriile de artă “Ştefan Luchian” Botoşani. Vă aşteptăm!

joi, 16 februarie 2012

Vizor „science fiction” pentru nevazatori

Nu arată la fel de șic precum dispozitivul purtat de Geordi LaForge în faimosul serial SF ”Star Trek: Generația Următoare” nu este nici ”ochi artificial” și are un nume mai tern, dar Dispozitivul de Substituție Senzorială îi poate ajuta pe nevazatori să discearnă mai bine lumea din jurul lor. Aparatul combină o cameră de luat vederi și un microcomputer care interpretează imaginile și le transformă în sunete. Cu puțin exercițiu, nevăzătorii pot identifica obiecte complexe și chiar să citească.

Dispozitivul este creația doctorului Amir Amedi, de la Hebrew University, Ierusalim, care spune că ”exercițiul” implică doar o foarte scurtă perioadă de antrenament. În aceasta, utilizatorii învață cum să interpreteze multitudinea de informații create de dispozitiv sub forma de ”peisaje sonore”, despre natura obiectelor complexe din apropiere sau depărtare, localizarea și postura oamenilor dintr-o încăpere și chiar despre cuvinte scrise.

Partea cu adevărat interesantă este că, deși nu funcționează ca ”ochi artificial”, aparatul reușește să activeze cortexul vizual altminteri ”adormit” în persoanele suferind de cecitate congenitală (oarbe din naștere). Scanările tomografice făcute pe creierul nevăzătorilor implicați în testarea dispozitivului au arătat activarea ambelor căi prin care ccortexul vizual procesează informația (calea ventrală occipito-temporală și calea dorsală occipito-parietală), exact la fel ca o persoană cu vedere normală.

Studiile adiacente făcute de Amedi, precum și alte cercetări în domeniu, au sugerat că informațiile vizuale, audio sau tactile directe nu ar fi de fapt necesare în procesul de interpretare a mediului de către creier. Altfel spus, creierul este pregătit să prelucreze informațiile de indiferent ce natură chiar dacă receptorii naturali (ochi, urechi etc.) nu funcționează. În cazul vizorului lui Amedi, cortexul vizual ajunge să funcționeze normal în absența oricărei informații vizuale.

Sursa: http://www.sciencefocus.ro

luni, 13 februarie 2012

Parohie pentru nevăzători

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Calinic, Episcopul Argeşului şi Muscelului, în anul 2004 a luat fiinţă, în municipiul Piteşti, parohia pentru nevăzători „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, preot paroh fiind numit părintele Radu Gabriel Constantin, care, pe lângă slujirea preoţească la altarul acestei biserici, s-a implicat şi în diverse proiecte social-umanitare şi în special în consilierea nevăzătorilor care au dorit acest lucru. Parohia pentru nevăzători „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” face parte din Protoieria Piteşti, activează în cadrul Filialei Nevăzătorilor Argeş şi a luat fiinţă pentru că în municipiul Piteşti trăiesc aproape 1.500 de nevăzători, iar în judeţul Argeş aproape 4.000, în majoritate creştini ortodocşi.

La sediul Filialei Nevăzătorilor din Piteşti, strada Exerciţiu, bloc D 16, sc. P, s-a amenajat un paraclis cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, unde se oficiază sfinte slujbe precum Sfânta Liturghie, Sfântul Maslu, Sfeştania, Acatistul şi întâlniri catehetice. La început, preotul Radu Gabriel Constantin s-a îngrijit personal de obţinerea obiectelor de cult necesare oficierii sfintelor slujbe.

„Această parohie s-a înfiinţat datorită rânduielii Bunului Dumnezeu, deschiderii şi misiunii Bisericii, cât şi dorinţei credincioşilor nevăzători de a avea mai aproape un slujitor al Domnului, care să-i spovedească şi care să-i împărtăşească“, ne-a declarat părintele Radu Gabriel Constantin.

În fiecare zi de vineri şi la praznice împărăteşti şi sărbători ale sfinţilor din calendarul ortodox se oficiază Sfânta Liturghie, iar în ultima zi de vineri din fiecare lună, Taina Sfântului Maslu. Luni, după slujba Acatistului, are loc o întâlnire catehetică în cadrul căreia sunt prezentate şi explicate temele principale ale învăţăturii de credinţă ortodoxă, cum ar fi cele şapte Sfinte Taine, Sfânta Liturghie, Preacinstirea Maicii Domnului, cinstirea Sfinţilor, cinstirea Sfinţilor Îngeri, cinstirea Sfintei Cruci, precum şi teme din istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Ortodoxe Române. La aceste cursuri participă aproximativ 20 de persoane nevăzătoare.

Pe lângă Sfânta Liturghie şi slujbele care au loc la paraclis, de folos pentru credincioşii nevăzători sunt şi pelerinajele la sfintele mănăstiri, încărcate de cultură şi sfinţenie, în care merg cu parohul lor. „Am vizitat mănăstirile din Bucovina pentru că sunt unice, păstrează până astăzi credinţa statornică a domnitorilor moldoveni, sunt adevarate oaze de spiritualitate ortodoxă. Am observat că ne încărcăm în mod tainic, duhovniceşte în urma acestor pelerinaje care de multe ori sunt obositoare, dar, cu toate acestea, de fiecare dată ne planificăm altele. Le-am explicat de fiecare dată credincioşilor mei că nu numai omul sfinţeşte locul, dar şi locurile sfinte sfinţesc pe oamenii care vin cu evlavie acolo unde s-au nevoit sfinţii şi unde există sfinte moaşte sau icoane făcătoare de minuni“, ne-a mai spus părintele Constantin.

Pe lângă aceste pelerinaje, în cadrul comunităţii de nevăzători păstorite de părintele Radu Gabriel Constantin au mai fost organizate şi acţiuni cu temă religioasă, cum ar fi colinde la sărbătoarea Crăciunului şi un spectacol susţinut la Teatrul „Alexandru Davila“ din Piteşti de grupul de colindători „Datina“. Spectacolul a fost realizat împreună cu credincioşii hipoacuzici, studenţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti.

Sursa: www.ziarullumina.ro

duminică, 12 februarie 2012

În Cehia a fost deschisă o grădină pentru nevăzători

O grădină proiectată pentru persoanele nevăzătoare a fost amenajată în Cehia. Designul special îi ajută pe cei cu nevoi speciale să experimenteze senzaţiile unei plimbări în natură şi să înţeleagă lumea înconjurătoare cu ajutorul mirosului şi al auzului. Ideea amenajării acestei grădini i-a venit unui ghid turistic nevăzător.

Bărbatul şi-a dorit un loc cu texturi variate, pe care să le poată admira cu ajutorul degetelor. Directorul acestei grădini botanice doreşte să eticheteze diversele plante cu nume scrise cu ajutorul alfabetului Braille. Pentru asta va folosi o imprimantă 3D, care poate reproduce fidel şi texturile diverselor obiecte. Grădina pentru nevăzători a fost deschisă la începutul lunii septembrie şi va putea fi vizitată până la debutul iernii. Organizatorii speră să extindă acest proiect la primăvară.

Sursa:http://www.reporterntv.ro

Compania producatoare de lactate Olympus a lansat primul ambalaj inscriptionat in limbaj Braille pentru un produs alimentar de pe piata: sticla Oly lapte de consum

Ambalajul este prevazut cu un capac inscriptionat in limbaj Braille, astfel incat nevazatorii pot identifica tipul produsului prin atingerea ambalajului. Noul produs este insotit de activitati de promovare care au ca scop cresterea gradului de constientizare asupra dificultatilor cu care se confrunta persoanele cu deficiente de vedere. In cadrul acestor activitati, pe 3 decembrie, cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati, a fost lansata platforma de comunicare “Light in the Dark”.

Primul produs alimentar inscriptionat in limbaj Braille

Lansarea sticlei Oly lapte de consum cu capac Braille vine in sprijinul persoanelor cu deficiente de vedere, prin cresterea gradului de autonomie a acestora.

Aceasta initiativa se incadreaza in strategia de responsabilitate sociala pe care grupul Olympus o implementeaza deja in Grecia. Prin aceasta, compania urmareste ca produsele sale sa ajunga la toate categoriile de consumatori si sa faciliteze accesul categoriilor defavorizate la produse de baza precum lactatele.

Madalina Molnar, responsabil de marketing pentru Olympus Romania, spune ca decizia de a investi in lansarea unui produs inscriptionat in limbaj Braille si in Romania “este un semn de respect fata de consumatori dar, mai presus de toate, este un ajutor real in sporirea gradului de autonomie a persoanelor cu deficiente de vedere."

Sursa: http://www.responsabilitatesociala.ro

Alfabetul Braille, pe iPad

Tabletele pentru nevazatori la un pret accesibil, care functioneaza pe sisteme de operare Android sau iOS, ar putea insemna un imens pas inainte al tehnologiei pentru segmentul de populatie care nu se poate bucura inca de dispozitivele de ultima generatie.

Cercetatorii au gasit, recent, o varianta si pentru acestia de a fi in pas cu tehnologia, fara sa plateasca 6.000 de dolari pentru un aparat greoi si invechit, potrivit Marketplace.

Sohan Dharmaraja, doctorand in cadrul Staford University, alaturi de profesorul sau, Adrian Lew, si Adam Duran, profesor la New Mexico State University, au dezvoltat o interfata touch screen pentru tablete sau smartphone-uri creata special pentru nevazatori.

Sistemul se adapteaza perfect nevoilor utilizatorului

Tehnologia simuleaza tastatura pentru opt degete, utilizata in scrierea Braille. Unul dintre avantajele tehnice ale softului pentru nevazatori este ca acestia nu mai sunt nevoiti sa caute locatia semnelor pe ecran, sistemul ajustandu-se in fuctie de pozitia degetelor utilizatorului.

Tot ce trebuie sa faca utilizatorul este sa puna opt degete pe ecran, iar softul din tableta sau smartphone va localiza degetele. Mai departe, utilizatorul va incepe sa atinga suprafata si, coordonat de indicatiile vocale ale dispozitivului, va putea scrie in voie.

"Sa spunem ca vreau sa scriu un e-mail. Voi atinge cu opt degete ecranul doar o sigura data. Imediat ce fac asta, se construieste o tastatura virtuala chiar sub degetele mele. Din acest moment, e ca si cand as scrie cu alfabetul Braille", explica Dharmaraja.

"Mai apoi, daca vreau sa ma opresc si sa beau un pahar cu apa, imi indepartez mainile, beau apa, si imi pun mainile inapoi pe ecran. In acel moment, o noua tastatura se construieste la loc", adauga acesta.

iPad, iPhone sau Galaxy Tab, varianta ieftina pentru scrierea Braille

Sistemul realizat de cercetatorii de la Stanford nu reprezinta singura optiune pentru nevazatori.

Orice dispozitiv iPhone sau iPad, spre exemplu, vine deja cu optiunea VoiceOver, unde dispozitivul iti spune ce urmeaza sa tastezi inainte sa o faci. Sistemul Apple, insa, nu iti permite sa iti iei notite in timpul unui curs.

"Optiunea VoiceOver este considerata destul de anevoioasa, pentru ca trebuie sa atingi, sa asculti confirmarea audio, sa o accepti si sa o iei de la capat, iar asta nu este tocmai o modalitate eficienta de a lua notite", explica, specialistul. Exista o multime de dispozitive dedicate scrierii Braille pe piata, insa ele ajung sa coste chiar si peste 6.000 de dolari.

Aceasta ar putea fi o varianta economica de scriere pentru nevazatori, este de parere Larry Goldberg, director media access la postul WGBH din America.

"Cel mai interesant lucru la acest dispozitiv este, desigur, faptul ca se bazeaza pe o platforma relativ ieftina, fie Android, fie dispozitive iOS. Cea mai mare realizare ar fi, daca ar fi implementat sistemul, faptul ca el va permite oamenilor sa utilizeze alfabetul Braille pe dispozitive de ultima tehnologie, la un pret accesibil oricarei persoane care are nevoie de acest tip de scriere", explica Goldberg.

Sursa: http://www.business24.ro

sâmbătă, 11 februarie 2012

Tablouri in relief, create de o nevazatoare din Galati

Sursa: www.adevarul.ro

Articol propus spre lectura nevazatorilor botosaneni de Steluta Surugiu

Gălăţeanca Liliana Antonov şi-a pierdut vederea, dar a descoperit că are vocaţie artistică. Din mâinile sale, dăruite cu o extraordinară sensibilitate tactilă, ies lucrări care au ajuns şi la colecţionari de artă din Italia

Liliana Antonov este unul dintre membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din Galaţi cu care conducerea acestei organizaţii se mândreşte.Tânăra nevăzătoare şi-a descoperit un talent, probabil unic pentru o persoană cu handicapul său, graţie căruia realizează „pe pipăite" tablouri în relief.

„Mi-a plăcut pictura încă din perioada în care vedeam, dar am ajuns să cochetez cu arta plastică dintr-o întâmplare. Eram cu soţul meu, într-un magazin de materiale de construcţie şi m-am împiedicat de un sul de plasă din fibră de sticlă, folosită la termoizolaţiile cu polistiren. Inevitabil, am atins-o cu mâna şi mi-a plăcut senzaţia acelei texturi. De aici şi până la ideea de a o utiliza în scop artistic n-a mai fost decât un pas", mărturiseşte Liliana.

Ne-a povestit că, ajunsă acasă, era fericită că găsise în sfârşit suportul potrivit pentru petalele de flori pe care le confecţionează din hârtie de şerveţel. Altfel de origami

Ne-a făcut şi o demonstraţie ca să înţelegem procedeul artistic pe care l-a imaginat şi adaptat handicapului său. Este absolut fascinant să urmăreşti cum degetele artistei nevăzătoare modelează hârtia fină dândui-i forme de petală.

„Vedeţi, le răsfrâng marginile astfel încât să-şi păstreze forma. După ce confecţionez petalele, le lipesc pe plasa din fibră de sticlă şi, ca să se întărească, le impregnez cu aracet pe care il aplic în mai multe straturi, timp de o săptămână. Am experimentat mult până să reuşesc fără să se înmoaie petalele şi să-şi schimbe forma" , ne explică artista.

Privindu-le, pare greu de crezut că florile sunt realizate din şerveţele.

„Faptul că am văzut flori până să orbesc şi că îmi amintesc în detaliu formele lor mă ajută mult în ceea ce fac, iar admiraţia celor din jur pentru tablourile mele îmi oferă o imensă satisfacţie", afirmă Liliana Antonov.

După ce se usucă bine, florile sunt colorate cu ajutorul penelului şi al acuarelelor. Plasa este vopsită cu bronz şi la final, florile sunt acoperite cu un strat de ulei d e in, care le va proteja

„Partea asta e cea mai grea pentru că nu mai este suficient simţul tactil. Le pictez cu mare răbdare, dar, întrucât există riscul să stric rodul atâtor ore de muncă, mă mai ajută fiul meu, care este elev în clasa a VII-a la Liceul de Artă. Şi-a ales acest drum în viaţă văzându-mă pe mine cum plăsmuiesc flori din temirice şi îi plac foarte mult", mai spune artista nevăzătoare.

Începuturile succesului în artă

A început să lucreze „serios" după o lungă perioadă de experimente, în anul 2009. „Acestea pe care vi le arăt sunt chiar de atunci din perioada de început. Mi-e greu să vă spun câte am făcut, dar sunt câteva zeci. La început le dăruiam prietenilor şi aşa s-a aflat despre aceste tablouri. Apoi au început comenzile. Recent am trimis în Italia. O altă comandă a fost de la fabrica de obiecte sanitare din Sălaj, care le-a cerut pentru a le oferi partenerilor", mai spune Liliana Antonov

Mai nou, experimentează folosirea unui nou suport pentru superbele sale flori.

„De câtăva vreme, fixez plasa pe sticlă şi simulez efectul de ramă foto. De exemplu, cum este cazul acestor cale de Madagascar, ai acestor crini şi trandafiri", ne arată Liliana Antonov imagini cu creaţiile sale recente, deja oferite unor amatori de frumos.

Fotografiile lucrărilor sunt stocate pe un laptop cu sinteză vocală pe care artista îl foloseşte fără pic de dificultate.

„Nu m-am gândit să înfăţişez şi altceva prin această tehnică de modelare, pentru că florile sunt cele mai frumoase plăsmuiri ale naturii. Le este hărăzit să-i inspire pe artişti, chiar şi pe cei amatori cum sunt eu", afirmă cu modestie Liliana Antonov.

A realizat totuşi şi câteva obiecte de podoabă utilizând aceeaşi metodă folosită la tablouri, fireşte inspirate tot de flori.

De cinci ani nu mai aşteaptă lumina zorilor

„Din 2003, am început să-mi pierd vederea, iar în timpul naşterii, din cauza efortului, s-au spart câteva vase de sânge din ochi. Au urmat trei ani în care mi-a tot scăzut acuitatea vizuală, iar în 2006, într-o dimineaţă, întunericul nopţii nu s-a mai risipit. Şi asta e!", povesteşte resemnată Liliana Antonov.

Tânăra nevăzătoare a fost la nenumăraţi doctori, dar toţi i-au spus că, pentru boala ochilor săi, Sindromul Coats, nu există leac.

Cina pe intuneric

Sursa: http://www.eva.ro/din-viata/am-fost-acolo/blind-restaurant-sau-cina-in-intuneric/

După ce Secreto Wine Club a organizat în preajma Valentine’s Day câteva seri în care clienții luau cina legați la ochi cu eșarfe negre, pe 8 noiembrie 2011 a avut loc inaugurarea primului local care a preluat în întregime conceptul de “blind restaurant” sau “dinner in the dark”, amenajat în așa fel încât în sala de mese nu ajunge nici cea mai mică sursă de lumină.

Ideea care stă la baza acestui concept este aceea că atunci când este anihilat unul dintre simțuri, celelalte se accentuează în încercarea de a suplini simțul anihilat, iar experiența culinară va fi percepută diferit.

Pentru început am fost îndrumați către lobby-bar, unde ni s-au adus meniurile. Clienții pot opta pentru una din următoarele 4 variante: Meniul Light Blue (tartar de avocado, creveți cu ghimbir și orez sălbatic, prăjitură Pavlova), Meniul Dark Blue (salată Blind, somon în crustă de mac și susan cu sos alb și capere, mere caramel), Meniul Red (salată bitter, mușchi de vită cu piper verde și sparanghel, trufe de ciocolată) și Meniul Green, vegetarian (tartar de roșii, anghinare gratinată, zabaione cu șampanie).

După ce am comandat am fost conduși în sala de mese pe rând, ținând mâinile pe umerii ospătarului. Apariția acestuia nu te poate lăsa indiferent, iar zâmbetul larg cu care am însoțit răspunsul la salut a fost generat în mare măsură de faptul că acesta semăna mai degrabă cu un soldat din trupele speciale.

Trebuie să vă spun că în primele 2-3 minute după ce am luat loc la masă m-am simțit dezorientată și am avut o ușoară stare de amețeală. Încercarea de a-mi obișnui vederea cu întunericul a fost sortită eșecului, dar senzația neplăcută de amețeală a dispărut după ce am pipăit obiectele din jur (conturul mesei, peretele, brațele scaunului). Atmosfera s-a destins brusc atunci când un client aflat la altă masă a întrebat ospătarul dacă somonul din farfuria lui are oase.

Trecând peste impedimentele inerente (singurele tacâmuri sunt lingura și lingurița pentru desert), paharul trebuie așezat cu grijă în fața tacâmurilor, cina în întuneric aduce și momente amuzante: dorința de a ști ce se află în farfurie la aperitiv m-a determinat să pipăi ușor ingredientele din farfurie. Simțul tactil mi-a indicat salată iceberg și bucățele de portocală, cel olfactiv însă mi-a oferit răspunsul corect: andive și grepfruit.

Ce pot să vă spun cu certitudine este că farfuriile sunt aspectuoase, mancarea este aranjată cu grijă, chiar dacă oaspeții nu se pot bucura de modul de prezentare, ci numai de măiestria în definitivarea gusturilor și aromelor. Cum am aflat acest lucru? Tot folosind simțul tactil!

Arta gastronomică fiind una de la care nu se fac compromisuri, friptura de vită a fost servită întreagă, așa cum ar fi fost normal în alte circumstanțe, dar nu atunci când pe mese nu sunt nici furculițe și nici cuțite. Problema s-a rezolvat rapid, ospătarul revenind în câteva minute cu mușchiul de vită tăiat cubulețe, în timp ce alți clienți comentau “invidioși” că ei s-au străduit să mănânce friptura luând bucata de carne din farfurie și mușcând din ea . Întreagă sau cubulețe, friptura a fost delicioasă, iar din sparanghel am mușcat cu poftă, dar numai după ce am obosit “să il alerg” prin farfurie cu lingura. Nu mă întrebați cum am mâncat sosul de piper verde!

Cu certitudine, cina la Blind Restaurant a fost una inedită. Nu numai experiența culinară a fost diferită, dar și la nivel de socializare dialogul cu ceilalți clienți ai restaurantul a părut cât se poate de firesc.

Experiența oferă posibilitatea de a percepe realitatea în alt mod, de a ieși din rutină. Am petrecut o seară deosebită, care deși nu are nicio legătură cu subiectul filmului, m-a dus cu gândul la expresia “eyes wide shut”.

Cateva detalii concrete:

Adresa: Str. Traian nr. 147, Sector 3 Bucuresti

Telefon: 0770 20.79.31, 0720 06.75.80

Web: http://blindrestaurant.ro/

Email: contact@blindrestaurant.ro

Facebook: Blind Resturant

Marti pana Duminica(Luni inchis) 18:00-00.00

Cina 1: 18:00-21:00 (prezenta in restaurant in intervalul orar 18:00-19:00)

Cina 2: 21:00-00.00 (prezenta in restaurant in intervalul orar 21:00-22:00)

„Orbirea nu trebuie privita cu patetism, ea trebuie considerata un mod de viata"

Sursa: http://www.formula-as.ro/2012/1001/societate-37/lumina-din-spatele-ochilor-stinsi-14595

Articol sugerat spre lectura nevazatorilor botosaneni de Steluta si Constantin Surugiu

"- Salut! Eu sunt Florin Georgescu".

Imi strange mana ferm, masurandu-ma parca pe furis cu privirea. Ma astepta acolo, in fata portii, cam zgribulit de frig, imbracat doar intr-o camasa de vara. Traversam curtea, de-a lungul unui perete lung, si-apoi coboram cateva trepte, la demisolul cladirii. Deschide apoi o usa si intram intr-un hol rece, fara pic de lumina. Inchide usa la loc si, dintr-odata, in jurul meu se lasa o bezna totala. Ridic bratele in aer, incercand inutil sa-mi gasesc un reper. Pasesc cu grija, pipaind cu talpa fiecare bucatica de podea din fata mea. Nicaieri, nici un firicel de lumina. Bezna asta rece m-a inghitit cu totul.

"- Aici se ard mereu becurile. Tine-te si tu dupa mine, n-ai nici un obstacol in fata, trebuie doar sa mergi inainte".

Vocea si fosnetul pasilor lui sunt singurele mele repere. Si totusi, prefer sa ma opresc si sa astept pana va deschide o usa. O spaima neasteptata imi taie parca rasuflarea. Intunericul ma dezarmeaza. Nu stiu unde sunt. Bezna imi da senzatia de sufocare. Nu pot decat sa mai aud undeva, in fata mea, pasii lui indepartandu-se tot mai mult.

"- Ce faci, de ce te-ai oprit?", ma intreaba din celalalt capat al coridorului.

"- Nu ma descurc, astept sa faci un pic de lumina", ii zic.

Il aud chicotind incet, ca si cum s-ar fi asteptat la o asemenea imprejurare.

"- Da, nu-i rau ca ti se intampla chestia asta. Holul asta poate sa fie drumul tau de initiere. Sa vezi cum e sa traiesti in bezna. Hai, ca aproape am ajuns".

In sfarsit, aud cum deschide o usa si deodata ochii mei prind din nou viata. Strabat iute coridorul ala blestemat si dau navala in casa.

"- Hai, ca te-am salvat din gaura neagra. Vezi? Trebuie sa ma cinstesti".

Rade si ma invita in camera lui. Un pat mare, un birou, un computer, un dulapior, cateva rafturi cu carti si-un televizor mic, cu ecranul prafuit. Intr-un colt al camerei, straluceste maiestuos un saxofon urias. In mijloc, sta intinsa pe podea o chitara electrica, iar langa ea, o statie de amplificare legata cu cabluri la doua boxe inalte.

"- Scuza deranjul. Pana sa vii, am mai cantat ceva la chitara. Hai, ia un loc aici, pe scaunul asta".

Se aseaza pe pat, in fata mea, isi aprinde o tigara si isi ridica ochii spre mine.

"- Ce culoare au ochii tai?", ma intreaba zambind.

"- Albastri", ii zic, surprins de intrebare.

"- Eram sigur. Dupa tonul vocii mi-am dat seama. Eu ii aveam caprui. Acum arata ca dracu', nu mai au nici o culoare".

Oglinda incetosata

Florin Georgescu si-a vazut pentru ultima oara chipul prin toamna lui '89. Nu implinise inca 14 ani si era in primele zile ale clasei a opta. In fiecare dimineata, inainte de a pleca la scoala, zabovea minute in sir in fata oglinzii. Avea mereu o suvita care ii atarna pe frunte.Ramanea acolo, in fata oglinzii, si isi studia cu atentie fiecare particica a fetei, fiecare nuanta a privirii. Se stramba in toate felurile, isi inventa nesfarsite masti, schitand cele mai nastrusnice gesturi si grimase. Tare mult il amuzau chipurile care il priveau din oglinda, ar fi ramas acolo, in fata ei, ore intregi, sa se bucure de mutrele lui, de chipul lui atat de expresiv. Isi umezea apoi degetele, rasucindu-si suvita de pe frunte, si gata, pornea cu pasi vioi spre scoala. Era ritualul lui de zi cu zi. Nu pleca niciodata de-acasa fara ragazul asta din fata oglinzii. Treptat, insa, Florin isi vedea chipul tot mai intunecat, iar conturul obrazului tot mai vag, de parca o pacla densa se asternea, zi de zi, tot mai mult, peste oglinda. Mastile erau din ce in ce mai stinse si incetosate, ochii lui din ce in ce mai inchisi si neputinciosi, jocul lui din ce in ce mai inaccesibil si trist. Pana cand, intr-o dimineata de toamna, s-a lasat intunericul. Definitiv! O noapte neagra ca smoala. O bezna rece si infricosatoare, ca de mormant. Din toata joaca lui n-au mai ramas decat niste firave atingeri, un biet pipait al unui chip pe care n-avea sa-l mai vada niciodata. In ziua aia, ochii lui Florin s-au stins pentru totdeauna.

O dimineata fara soare

A fost o orbire lenta, ca un amurg prelung de vara. Precum apusurile care ii incantasera pana atunci copilaria, in satul lui natal, din inima Baraganului. Cand ratacea ore in sir prin campurile nesfarsite, plutind prin lanul de grau ca pe o mare galbena, asteptand sa vada cum se topeste soarele rosu sub pamant si sa simta apoi racoarea si mirosul dulce al noptii. Tot asa s-au stins si ochii lui, ca un amurg de vara tarzie. Stia ca va veni momentul asta, dar parca niciodata n-a vrut sa se gandeasca la un asemenea final. Stia ca, inca de la nastere, din cauze total necunoscute, ochii lui sufereau de un glaucom sever, care in cele din urma avea sa duca la orbire totala. Se ruga mereu la Dumnezeu ca ziua aia neagra sa vina cat mai tarziu, ori, daca se poate, sa nu mai vina niciodata.

Temator, dar plin de sperante, s-a lasat dus de parinti pe la cei mai dibaci medici din tara. A indurat cu spaima, dar si cu nadejde, 12 operatii cumplite si cele mai costisitoare tratamente, platite din sudoarea unor bieti tarani, vesnic truditori, intr-un Baragan uscat ca desertul. S-a lasat purtat pe la cei mai vestiti vraci din tara, incercand toate leacurile pamantului. In zadar. Nimic nu putea suprima ori macar amana nenorocirea care avea sa se intample. Incet, incet, Florin a invatat apoi sa astepte. Fara sa stie prea clar de ce, a inceput sa faca anumite lucruri mai mult pe intuneric. Asteptarea asta amarnica ii plamadea deja noi instincte. Nici parintii nu l-au crutat. Cu buna stiinta ii dadeau tot felul de sarcini, multe din ele prin locurile cele mai intunecoase ale casei. Toate astea, in asteptarea acelei dimineti triste de toamna, in care nu si-a mai putut vedea deloc chipul. Va ramane pentru totdeauna dimineata cea mai urata din viata lui. Cum sa orbeasca tocmai atunci cand abia incepea sa descopere lumea, cand viata lui parca abia de-atunci incepea sa fie mai plina si mai luminoasa? Zile la rand a plans incontinuu. Nu mai voia nimic, nici sa manance, nici sa mearga la scoala. Se ridica din pat si isi rotea cu disperare privirea, incercand sa mai gaseasca ceva, un contur sau macar o mica umbra in jurul lui. Iesea apoi bajbaind din casa, isi intorcea chipul spre soare si ramanea asa minute in sir, rugandu-se din toti rarunchii ca macar un fir de lumina sa mai razbeasca printre pleoapele lui. Nimic, totul era numai bezna. Se intorcea iar in camera, si pana noaptea tarziu, plangea si se zvarcolea, gata parca sa moara. Degeaba il mangaiau parintii zi si noapte, nascocindu-i tot felul de povesti despre printi orbi si viata lor fericita. Degeaba il vizitau toti prietenii, incercand in fel si chip sa-i trezeasca macar o urma de zambet. Nimic nu-i potolea plansul si spaima cu care se trezea in fiecare dimineata, atunci cand afla din nou ca nu se va mai bucura niciodata de lumina dumnezeiasca a zilei. Si totusi, usor, usor, dupa atata zbucium, sufletul lui incepuse parca sa oboseasca, iar plansul sa se stinga in scancete usoare. Apoi, ceva din adancurile lui l-a ridicat treptat pe picioare, aducandu-i din nou un licar de speranta.

"- Stii, marele scriitor argentinian Jorge Luis Borges, care a ramas si el fara vedere pe la 56 de ani, spunea ca orbirea nu trebuie privita cu patetism, ca ea trebuie considerata ca un mod de viata, ca unul din modurile de viata ale oamenilor. Ei bine, eu inca din copilarie am trudit pentru a-mi construi modul asta de viata". Din toata frumusetea de pana atunci a apusurilor de vara, din campul nesfarsit al Baraganului, n-a mai ramas decat racoarea, fosnetul lanului, mirosul de seara si zumzetul indepartat al satului. In rest, doar intuneric.

Biruitoarea lumina a muzicii

Si totusi, treptat, momentele astea au devenit pentru el la fel de pretioase. Amurgul era la fel de frumos ca si pana atunci, lanul era aceeasi grandioasa mare galbena, iar soarele, acelasi dumnezeiesc disc de foc, care se scurgea incet sub pamant. Florin incepuse sa se bucure la fel de mult de toate minunatiile lumii, pe care le descoperea cu ochii inchisi. Le mirosea, le pipaia, le asculta, si-apoi, in mod miraculos, le simtea cu privirea ascunsa undeva, in spatele ochilor stinsi. Nu va putea uita niciodata zilele alea de vara tarzie, cand pleca la pescuit cu prietenii. Doamne, cat de minunat era cand simtea roua diminetii sub picioare! Ori zilele cand hoinarea singur, departe de sat, sub fosnetul magnific si bland al plopilor. Scartaitul cumpenei de la fantana, aroma lanului de porumb, fumul iute al focurilor de primavara, mirosul rece de iarna sau zumzetul bland al satului, la asfintit. A trait toate astea cu aceeasi bucurie ca si atunci cand inca mai putea sa vada. Si-a plasmuit din fiecare miros sau atingere o imagine proprie, o frumusete inefabila. Cum sa uite prima lui noapte de dragoste, petrecuta la 16 ani, sub cerul liber, printre capitele cu fan? Cum sa nu-si aminteasca gustul ala de mar parguit al femeii, pielea fierbinte, parul lung si matasos, suspinele, mirosul usor amarui al fanului proaspat? Cum sa uite chipul ei atat de frumos, pe care nu l-a vazut niciodata, plasmuit doar din atingeri, miresme si soapte? Incet, incet, viata lui era tot mai frumoasa, capata noi sensuri si bucurii, care-l starneau sa o pretuiasca parca mai mult. In mod miraculos, din bezna ochilor lui se nascuse o noua lumina, noi forme si culori, care ii umpleau din nou sufletul.

Prima iubire

"- Bei o cafea?", ma intreaba, trezindu-ma parca dintr-un vis. "Hai, ca poate te-or fi adormit povestile mele".

Se ridica si iese din camera cu pasi fermi, gasind drumul fara nici o sovaiala. Il insotesc la bucatarie, cu gandul ca poate are nevoie de ajutor. Acolo, toate stau asezate intr-o ordine perfecta. Stie cu precizie de unde sa ia ibricul, unde gaseste punga cu cafea, zaharul, chibritul, lingurita. Se misca cu o indemanare uluitoare, nici o miscare gresita, nici un gest ezitant. Isi indreapta tot timpul fata spre lucrul pe care il cauta si-apoi il apuca ferm, ca si cum l-ar fi fixat cu privirea.

"- Stii, pentru mine, copilaria a fost cea mai frumoasa parte a vietii. Nu-i nimic deosebit in asta, toata lumea cred ca ar spune la fel. Numai ca in cazul meu, s-ar putea crede ca am avut parte de-o copilarie neagra, tocmai pentru ca atunci am orbit. Nici vorba. Au fost anii cei mai frumosi".

Florin a continuat sa mearga la scoala cu aceeasi ardoare. Parintii l-au inscris la Bucuresti, la Centrul Scolar Special - Vatra Luminoasa. Locuia la camin, intr-o camera mare, pe care o impartea cu inca trei colegi, nevazatori ca si el. Incepea sa se descurce singur, intr-o lume aspra, pe care insa o descoperea cu nesat. Citea enorm, era in stare sa dea orice pentru o carte in Braille. Detesta regulile, respingea constrangerile de orice fel, dar mai ales pe cele inventate anume pentru handicapul lui. De pilda, nu se putea deloc impaca cu faptul ca la ora noua seara se punea lacat pe poarta scolii. Atunci cand stia ca prin oras e vreun concert mai de soi, sarea gardul si nu se mai intorcea decat dupa miezul noptii, cand toata lumea dormea. Ii placea sa mearga la Sala Radio, sa asculte concerte de Mozart si Beethoven, dar nu-si refuza nici concertele rock. La inceput, evada singur. Nimeni nu mai avea curajul asta nebun, sa bantuie noaptea, nevazator, printr-un oras salbatic precum Bucurestiul. Nici lui nu-i era prea lesne, dar parca tocmai asta il starnea. Erau adesea seri tarzii, in care se trezea singur, undeva, pe o strada pustie, fara sa mai stie incotro s-o apuce. Cand trecea ingrozit printre haite de caini fiorosi, cand traversa singur strazi strabatute de masini cu roti scartaind, ori cand trebuia sa fuga, orbecaind, de mania vreunui betiv ratacit. Au fost momente de groaza, dar care, cu timpul, i-au dat o putere fantastica. Mai tarziu, si-a gasit si un camarad in evadarile sale. Il chema Istvan, un maghiar de treaba, care avea o acuitate vizuala de aproape 90 la suta. Ce seri de vis au urmat! Ce plimbari, ce concerte, ce intalniri, ce petreceri, ce dansuri nebune! A fost rastimpul in care s-a indragostit prima oara. O chema Corina si era mai mare cu un an decat el. Nu, ea nu avea probleme cu vederea, era perfect normala. De altfel, nici o femeie din viata lui n-a fost nevazatoare. S-au cunoscut la o terasa. Ea invata la Tonitza, picta mult si mergea, ca si el, la concerte. Avea o voce seducatoare, calda, expresiva si plina de nuante. Tot ce spunea era un sir lung de imagini, fiecare cuvant era un detaliu vizual, fiecare sunet era o culoare. De la ea a invatat cum sa vada un tablou. Cum sa vada culorile, cum sa simta contrastele, cum sa desluseasca conturul si formele.

O viata traita cu patima

Corina era bruneta si avea ochii verzi. Prietenii lui ii spuneau ca-i frumoasa, dar pentru el asta nu insemna nimic. In universul lui, frumusetea avea alte intelesuri. Ea se cladea cu multa migala, la fel cum se picteaza un tablou. Se amestecau povesti, cuvinte, tonuri, taceri, respirari, atingeri, miresme si-apoi, din tot manunchiul asta, se asterneau culori si raze de lumina, care dadeau viata chipului. Iubea enorm chipul Corinei. Il purta in suflet tot timpul, adormea cu el si-l ducea in cele mai frumoase vise. Erau impreuna zi de zi. Pluteau deasupra orasului, tinandu-se de mana, spunandu-si nesfarsite povesti. Mergeau la concerte, in muzee, la teatru, la film, descopereau impreuna o lume pe care se jurau ca n-o vor uita niciodata. Dupa vreo trei luni insa, tot visul asta minunat s-a naruit. Parintii Corinei i-au interzis categoric sa-l mai vada. Tocmai cand lumea devenise a lor, cand impreuna erau cei mai frumosi oameni de pe pamant! Au trecut anii, dar niciodata nu a uitat chipul minunat al Corinei. Si astazi ii mai apare in visele lui frumoase, zambindu-i la fel de tandru ca si atunci. A fost cea mai frumoasa poveste din viata lui, ragazul cel mai luminos si plin de culoare.

La masa cu zeii

"- Gusta, sa-mi spui daca mai trebuie zahar".

Sorb cu grija din cafeaua fierbinte si dau din cap ca nu, nu mai e nevoie de zahar. Il vad ca inca mai asteapta raspunsul meu si-atunci tresar si-i zic incurcat: "Scuze. Nu, e in regula. Are zahar destul".

Ne intoarcem in camera lui. Ia chitara de jos, o atarna de gat si face cateva acorduri. A invatat sa cante imediat dupa terminarea liceului. S-a inscris la o scoala postliceala de balneofizioterapie si acolo avea un coleg care avea chitara. I-a aratat cateva acorduri, dupa care a invatat singur. A absolvit scoala dupa doi ani, obtinand o diploma de masor.

A incercat apoi sa se angajeze la cateva centre de profil, a dat cateva interviuri si chiar probe de masaj, cu patronii saloanelor. Cam toti i-au spus acelasi lucru: "Esti bun, faci un masaj pe cinste, dar n-am cum sa te angajez. Din ratiuni estetice, cred ca intelegi".

L-au mahnit foarte tare vorbele astea. Niciodata nu s-a putut impaca cu ideea ca ceilalti il privesc altfel. S-a confruntat deseori cu situatii stanjenitoare, in care oamenii il tratau cu compatimire sau chiar cu dispret. Iar asta este si astazi cea mai mare suparare a lui. Pe de alta parte, detesta protectia exagerata si ipocrita fata de oamenii cu un anumit handicap, la mare moda in America si in tarile occidentale. Tot ce ar vrea este sa fie privit si judecat doar pentru calitatile sau defectele lui omenesti, intelectuale, morale sau sufletesti. Atitudinea asta plina de prejudecati cu care s-a confruntat mereu l-a ambitionat dintotdeauna sa-si cladeasca o anume demnitate profesionala si sociala. Sa invinga orice obstacol pentru ca lumea sa nu-l mai vada altfel. A hotarat atunci sa mearga mai departe cu studiul. A facut rost de un program de computer, care il ajuta sa citeasca ce scrie pe monitor si, dupa cateva luni de invatat pe rupte, a intrat la Facultatea de Psihologie a Universitatii din Bucuresti. Au urmat patru ani de studentie frumoasa, cu multe examene si nopti de studiu, dar si cu multe petreceri, iubite si excursii de pomina. Dupa licenta, a mers mai departe. Masteratul si-apoi un doctorat pe tema "Impactul tehnologiilor de acces asupra activitatii scolare la nevazatori". Ani de zile de studii si cercetari, nopti la rand nedormite, tone de carti citite. Era primul absolvent nevazator al Facultatii de Psihologie inscris la un doctorat. A terminat cu brio, lucrarea lui bucurandu-se de un mare succes. S-a angajat apoi ca cercetator la Institutul pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap. O titulatura pe cat de lunga, pe atat de gaunoasa. A muncit din greu la imbunatatirea legislatiei cu privire la acest subiect, luptandu-se cu cele mai stupide piedici si prejudecati. In cele din urma, din cauza restructurarii bugetare, institutul s-a desfiintat, iar Florin a ramas somer. De-atunci, se straduieste sa puna pe picioare o asociatie care se numeste Tandem, o organizatie de oameni cu un anumit handicap, care prin povestile lor de viata ar putea oferi o lectie de vointa. Ideea acestei asociatii i-a venit prin 2009, dupa ce a facut turul tarii pe o bicicleta tandem, impreuna cu Alexandru, prietenul lui cel mai bun. Au parcurs atunci 1200 de kilometri, trecand prin experiente greu de descris.

"- Am cunoscut pe traseu un pusti de vreo 14 ani, Ioan Ardelean, care n-avea un picior si care parcurgea zilnic, cu bicicleta, 50 de kilometri. Am inteles, inca o data, ca limitele umane sunt greu de stabilit, atunci cand exista vointa si dragoste de viata".

Zilele urmatoare, Florin va stabili un record national, incercand sa conduca un autoturism BMW, pe pista aeroportului din Craiova. Si nu doar atat. Vrea sa atinga viteza de 180 de kilometri pe ora! Pentru 2012, si-a propus sa mearga cu aceeasi bicicleta, tot cu Alexandru, pana la Londra, cu ocazia Jocurilor Olimpice, care vor avea loc acolo. Si-ar dori foarte mult sa se alature si altii la acest proiect, sa fie un adevarat mars al tandemurilor. Tot in 2012, ar vrea sa faca un salt cu parasuta si sa strabata Marea Neagra intr-o ambarcatiune cu panze. Toate astea, pentru a dovedi faptul ca nimic nu e imposibil atunci cand exista vointa. Ca in fiecare dintre noi sunt forte nebanuite, care ne pot da aripi. In rest, Florin isi umple timpul citind enorm, exersand la chitara sau invatand sa cante la saxofon. Are foarte multi prieteni, unul singur fiind din lumea nevazatorilor. Calatoreste mult, in tara si strainatate.

Dragostea de viata sfideaza orice limite

Nicaieri insa nu-i mai frumos pentru el decat aici, in Romania. Adica, nicaieri natura nu-l mangaie mai tandru decat aici, nicaieri nu se simte mai aproape de ingeri decat atunci cand aude fosnetul padurilor noastre, cand simte aerul proaspat al colinelor ori cand se intinde intr-o poiana plina cu flori. Nicaieri apusul nu are racoarea si mireasma campiilor nesfarsite din Baragan, nicaieri dragostea nu are miros de fan. Acolo, in spatele ochilor lui stinsi pentru totdeauna, Florin a stiut sa-si zamisleasca, cu multa migala, o lume aparte, poate mai luminoasa si mai vie decat a noastra. A stiut sa uite de chipul lui scalambaiat in oglinda, sa se ridice iar in picioare si sa descopere altfel minunatiile lasate de Dumnezeu.

"- Aud mereu povesti despre oameni care se lasa rapusi de tot felul de intamplari, mai mult sau mai putin grave. E un act de mare saracie sufleteasca. Eu cred ca viata asta trebuie traita cu toata patima, pentru ca in fiecare din noi exista o parte nestiuta, luminoasa, pe care merita sa o descoperim. Nu trebuie decat putina vointa, si pe urma te poti aseza la masa cu zeii".

Afara s-a lasat noaptea. Florin imbraca repede un pulover si-mi zice ca vrea sa ma conduca pana la poarta. Deschide usa si bezna de pe hol ma izbeste din nou. Nu vad absolut nimic, bajbai cu teama, miscandu-mi bratele prin aer.

"- Maine o sa cumpar un bec. E al treilea pe luna asta. Nu stiu de ce se ard asa repede".

Vocea si fosnetul pasilor lui sunt singurele mele repere. Il aud apoi cum se opreste si se intoarce spre mine. Ma apuca de brat si ma trage usor spre capatul coridorului.

"- Hai, ca nu-i greu. Ti-am zis, trebuie doar sa mergi inainte".

P.S. Cei care doresc sa-l contacteze pe Florin Georgescu o pot face pe e-mail: g_florin@hotmail.com

vineri, 10 februarie 2012

39 de milioane de nevăzători pe glob

Potrivit OMS, în lume sunt peste 285 milioane de persoane care prezintă deficienţe de vedere: 39 milioane sunt nevăzătoare şi 246 prezintă tulburări ale acuităţii vizuale. Aproximativ 90% dintre persoanele cu deficienţe de vedere sunt din ţările în curs de dezvoltare. În ultimii 20 de ani, s-a înregistrat o diminuare accentuată a numărului persoanele cu probleme de vedere provocate de o boală infecţioasă. 80% din ansamblul deficienţelor de vedere sunt vindecabile. Principalele cauze ale acestor tulburări sunt: miopia, astigmatismul etc. – 43%; cataracta – 33%; glaucomul – 2%.

Sursa: www.jurnalul.ro

Foto: Foto: www.raduneag.com

Cinematograf pentru nevăzători

Marocul are, incepand din aceasta luna, un cinematograf aparte pentru nevazatori. Localul, deschis in orasul Marrakesh, nu este dotat cu ochelari 3D, asa cum ne-am fi imaginat, ci cu un tip de casti create special pentru deficienţii de vedere.. Fiecare scaun din aceste sali de cinema este echipat cu dispozitive special create sa sporeasca placerea celor care si-au pierdut vederea, fie total, fie partial, dar care au ramas, totusi, iubitori de film, transmite pagina de Internet a postului de televiziune britanic BBC . Printre cei care au venit la cinematograful din Marrakesh se numara si Aziz Bouallouchen, un tanar care si-a pierdut vederea in urma cu sapte ani. Aziz, trecut de 20 de ani, a marturisit ca acum se simte si el, in sfarsit, parte a cinematografiei mondiale. Filmul prezentat la inaugurarea cinematografului se numeste "Lalla Hoby", o populara comedie marocana despre un om care trece Stramtoarea Gibraltar ca sa isi caute sotia, care l-a parasit pentru un alt barbat si s-a stabilit in Belgia. Lansat in 1996, "Lalla Hoby" este singura pelicula nord-africana care a fost adaptata astfel incat sa suporte descriere audio. Sursa : www.ziare.com

Nevazatorii si-ar putea recapata vederea cu ajutorul celulelor stem

Doua persoane nevazatoare incep sa-si recapete vederea in urma unui experiment realizat de catre cercetatorii de la Universitatea din California. Acestia au implantat celule stem embrionare in unul din ochii fiecarui participant la studiu. Unul dintre voluntari suferea de o forma "uscata" de degenerare maculara, cauzata de varsta (cea mai des intalnita cauza a orbirii), iar celalat suferea de o afectiune congenitala, cunoscuta drept boala Stargardt si care duce la pierderea totala a vederii. Pentru niciuna dintre aceste afectiuni nu exista tratamente. Dupa patru luni, pacientii au dat semne de imbunatatire a vederii, fiind capabili sa citeasca litere de dimensiuni din ce in ce mai mici de pe panoul de control oftalmologic. Pacientul care suferea de maladia Stargardt si care, la inceputul studiului, nu vedea nicio litera de pe acest panou, a ajuns sa vada primele 5 cele mai mari litere, informeaza descopera.ro Totusi, specialistii spun ca la pacientul care sufera de degenerare maculara, efectele de imbunatatire a vederii s-ar putea datora unor factori psihologici, deoarece chiar si ochiul netratat a inregistrat performante mai bune. Sursa: www.stiridecluj.ro

joi, 9 februarie 2012

Cutie pentru donaţii la Filiala Nevazatorilor Botosani

Doina Geambaşu, membru în Consiliul Director al Filialei Nevăzătorilor Botoşani şi al Comisiei de femei, a venit cu propunerea instituirii obiceiului de a se depune bani într-o cutie specială, ce să fie instalată la sediul filialei. Zis şi făcut, deoarece în scurtă vreme tot ea a achiziţionat cutia, ce va fi montată zilele următoare. Reprezentantele Comisiei de femei, în urma consultărilor cu preşedintele filialei, Tudorel Tupiluş şi cu secretarul Marcel Culincă vor utiliza sumele de bani ce se vor aduna pentru a sprijini material persoane în vârstă, nevăzătoare şi cu probleme ceva mai aparte în plan social.

Reuniune, la Botoşani, a Comisiei de femei

Pe 9 februarie 2012 a avut loc la sediul Filialei Nevăzătorilor Botoşani a reuniune a membrelor Comisiei de femei Botoşani, la discuţii participând şi membre ale filialei, cu statut de invitat. Preşedinta Comisiei, Laura Dănilă, a făcut cunoscute câteva informaţii cu titlu de noutate din discuţiile purtate la Bistriţa, la Comisia naţională de femei:

- La Concursul „Imaginea ta contează” s-a propus revenirea la punctajul de 30 de puncte pentru proba practică;

- S-a militat si s-a stabilit continuarea, şi în acest an, a Concursului de Miss;

- La nivel local, e de preferat să se stabilească o structură de funcţionare a Comisiei de femei;

- S-a discutat posibilitatea ca să se repartizeze un procent din suma colectată la donaţii, pentru activităţile Comisiilor de femei.

Estera Colesniuc a avut, la rândul ei, o serie de propuneri:

- O altă abordare pentru întrebările ce se fac la Concursul „Imaginea ta contează”, ce acum sunt destul de „anapoda”;

- Înlocuirea „catrenului”, de la acelaşi concurs, cu o povestire amuzantă, pe o temă dată;

- Dacă se continuă Concursul de Miss, din juriu să facă parte oameni competenţi, cu coloană vertebrală, care pot aprecia corect cine merită titlul. Şi care, obligatoriu, să facă parte din rândul celor care văd;

Tot ea a propus ca întâlnirile Comisiei botoşănene de femei să se facă într-o formulă extinsă şi a agreat ideea repartizării, în urma unei decizii a Consiliului Director Central a unui procent pentru activităţile iniţiate de Comisia de femei. Estera Colesniuc şi-a mai anunţat colegele că în şedinţa de Consiliu Director s-a stabilit continuarea cursurilor de dans şi în 2012.

S-au purtat mai multe discuţii pe marginea propunerii făcute de Doina Geambaşu, care a venit cu ideea să se amplaseze la filială o cutie pentru donaţii liber consimţite, banii care se adună fiind pentru cazuri sociale deosebite. Propunerea a rezonat cu indicaţia preşedintelui filialei, Tudorel Tupiluş, de a se veni în sprijinul membrelor filialei aflate în dificultate. Secretarul filialei, Marcel Culincă, a făcut o primă listă a femeilor ce ar trebui avute în vedere, în comisie punctându-se necesitatea identificării, separat, a cazurilor ce au nevoie de sprijin material şi a celor pentru care sprijinul moral e imperios necesar.

Steluţa Surugiu a avut şi ea o serie de propuneri distincte:

- Organizarea de cursuri (cercuri) de gastronomie;

- Organizarea unui experiment, în care nevăzători să pregătească masa pentru cei care văd;

- Pe 13 mai, de Ziua internaţională a familiei, să fie invitat un specialist care să detalieze Codul familiei;

Organizarea de şezători;

- Initierea de ateliere „de lucru manual”, pentru Origami, de exemplu. Lucrările realizate pot face obiectul unei expoziţii cu vânzare, de Ziua Bastonului Alb sau la târgurile meşteşugăreşti de pe Pietonal.

Laura Dănilă a propus şi un concurs regional, care să aibă la bază cartea „Timp de calitate cu copilul tău”.

Pentru „Ziua femeii”, ce va fi organizată la Restaurantul Botoşani, s-a propus invitarea celor doi instructori de dans cu care am lucrat în toamnă, Flavius Damean şi Gabriela Pricopie şi selectarea cu grijă a muzicii, care să fie diversă şi pentru toate gusturile.

marți, 7 februarie 2012

La mulţi ani, Elvira Vieru!

Urarea a fost făcută de Tudorel şi Oltiţa Tupiluş, Doina Geambaşu, Valentina Surugiu şi Carmen Moraru

luni, 6 februarie 2012

"Deszăpezire", la Filiala Nevăzătorilor Botoşani

Eroii, Angela, Vasile si Costica. Eu am abandonat repede...

Mâna care “vede”

Cu asta se lauda o echipa de cercetatori americani din Georgia, care a creat o manusa robotizata menita sa ii ajute pe nevazatori sa faca diferenta intre obiecte similare, printr-o simpla atingere. Dispozitivul este extrem de ieftin si functioneaza pe baza unor etichete electronice, capabile sa redea un fisier audio atunci cand recunosc un lucru. Aceasta manusa robotizata reuseste sa-i comunice persoanei care o poarta exact ce tine in mana. Asta deoarece in momentul in care intra in contact cu un obiect etichetat inainte, reda un fisier audio. Dispozitivul este un real ajutor pentru nevazatori. Datorita lui, ar putea afla imediat daca tin in mana o solnita, o zaharnita sau o cutie cu medicamente. Aparatul poate fi usor adaptat la nevoile clientului, care decide singur ce anume vrea sa eticheteze. In plus, poate sa faca si cumparaturi folosind aceasta manusa inteligenta. Mai mult, costurile necesare producerii acestei manusi speciale sunt extrem de reduse. Tocmai de aceea, dezvoltatorii spera ca produsul sa fie disponibil pe piata din 2012.

http://stirileprotv.ro

Nevăzător, realizator de emisiuni radiofonice de muzică clasică

Andrei Paştiu are 34 de ani şi este din Alba Iulia. E nevăzător din naştere, dar asta nu l-a împiedicat să îşi urmeze visul - acela de a trăi normal. A absolvit Conservatorul, a predat canto la un liceu, iar acum face emisiuni de muzică clasică la două posturi de radio. El a trecut peste piedici pe care nu deficienţa sa, ci mentalitatea oamenilor i le-au pus şi spune: "Există în lumea asta văzători care sunt mai orbi ca mine". Andrei Paştiu se numără printre miile de tineri din România care suferă de un handicap şi care trebuie să lupte toată viaţa pentru a depăşi barierele şi prejudecăţile impuse de acesta. "Nu poţi", "e prea greu pentru tine", "eşti diferit", "ai un handicap" - sunt doar câteva dintre cuvintele pe care Andrei le-a auzit, poate obsedant de mult, de-a lungul vieţii. A absolvit Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, la Secţia Pedagogie, iar apoi şi-a luat masteratul în Muzicologie.

Sursa: http://www.mediafax.ro; Foto:Arhiva personală Andrei Paştiu

Tribunalul Bucureşti a lansat un site pentru nevăzători

Reprezentanţii Tribunalului Bucureşti şi-au adaptat site-ul oficial astfel încât acesta să poată fi accesat şi de persoanele cu probleme de vedere. Cu ajutorul unei aplicaţii, nevăzătorii vor afla în timp real toate informaţiile apărute despre eventualele procese în care sunt implicaţi. Astfel, ei nu vor mai fi nevoiţi să vină până la instanţă, ori să aştepte veşti la telefon. Site-ul www.tmb.ro a fost adaptat şi pentru persoane cu deficienţe de vedere. Pentru a putea fi accesat de acestea, este necesară instalarea unei aplicaţii de tip Cititor de ecran, care poate fi descarcată gratuit de pe site-ul www.nevazator.ro Ideea site-ului pentru nevăzători - o obligaţie pentru toate instituţiile publice - a fost preluată de Tribunalul Bucureşti de la Banca Naţională. Ca să poată afla tot ce-i interesează, utilizatorii trebuie să descarce aplicaţia "screen reader". Cei care nu au acasă un calculator şi conexiune la Internet pot studia la sediul instanţei ghidul elaborat în braille.

Sursa: http://www.libertatea.ro