vineri, 27 ianuarie 2012

Bucuria de a face sport, regăsită într-o competiţie de anvergură

* După o pauză de cinci ani, la Iaşi s-a organizat Finala Campionatului naţional de atletism pentru nevăzători * Iniţiativa reluării unei tradiţii de succes i-a aparţinut lui Tudorel Tupiluşi, vicepreşedinte pe probleme sportive al ANR, de materializarea ideii ocupându-se, în parteneriat, Filiala Nevăzătorilor Iaşi şi Filiala Nevăzătorilor Botoşani. Multă vreme, atletismul intrase într-un con de penumbră din cauza unei decizii a Consiliului Director al ANR, care plafonase vârsta participanţilor la competiţii de acest gen la 40 de ani. Ridicarea interdicţiei, tot la nivelul forului decizional naţional, a permis relansarea întrecerilor atletice în rândul nevăzătorilor din România.

Demaraj dificil

Drumul spre o finală a unei competiţiei de atletism nu a fost unul lipsit de sinuozităţi, din moment ce doar 13 filiale au organizat calificări, în baza cărora s-a stabilit componenţa delegaţiilor pentru concursul naţional. Dând dovadă de reală ambiţie, au învins inerţia de zi cu zi 40 de sportivi din 13 filiale, la concursul ce a prins viaţă pe stadionul din Copou – Iaşi trimiţând atleţi filialele din Arad, Argeş, Botoşani, Bacău, Bihor, Bucureşti, Buzău, Dâmboviţa, Iaşi, Neamţ, Prahova, Satu Mare şi Timiş.

Entuziasm în rândul participanţilor

Încă din seara şedinţei tehnice a reieşit că mulţi nevăzători îşi doreau de mult să se reia competiţiile atletice. Marea majoritate a evenimentelor în care sunt implicaţi nevăzătorii din România sunt statice, fiind realmente nevoie de mişcare pentru menţinerea stării de sănătate a organismului. Tudorel Tupiluşi a cules urale în momentul în care a vorbit despre demersurile făcute pentru a nu mai exista limită de vârstă pentru atleţi, mulţi din cei veniţi la Iaşi fiind trecuţi de 40 de ani.

Concurs organizat „la rigoare”

Evenimentul organizat pe 2 septembrie 2011 pe Stadionul din Copou a respectat toate regulile unei competiţii sportive din lumea profesioniştilor. Fiecare probă a fost supervizată de arbitri de ţinută, de respectarea regulamentului răspunzând Eva – Monika Lukacs, secretar executiv al Filialei nevăzătorilor Harghita – Covasna, Rădiţa Onet – referent cultural – sportiv al Filialei nevăzătorilor Iaşi şi cei doi preşedinţi ai Filialelor nevăzătorilor din Iaşi şi din Botoşani, Costel Şoldan şi Tudorel Tupiluşi.

Şefi de filiale, printre concurenţi

În competiţia în care toţi participanţii au dat dovadă de reală sportivitate s-au înscris şi şefi de filială. Laura Damian - preşedintă a Filialei nevăzătorilor din Bacău, a concurat la aruncarea greutăţii, a suliţei şi a discului, Tudorel Tupiluş – preşedinte a Filialei nevăzătorilor Botoşani – a intrat în concurs la aruncarea greutăţii, a suliţei şi a discului, Gelu Gherasim – preşedinte al Filialei Nevăzătorilor Neamţ – înscriindu-se şi el în probele de aruncări.

Numeroşi concurenţi au depăşit baremurile

După o pauză de câţiva ani, a fost destul de dificil de atins şi de depăşit baremurile fixate printr-o hotărâre a Biroului Executiv al ANR în 2002, fiind foarte posibil ca în viitor o parte dintre ele să fie ajustate. Cu atât mai mult, merită evidenţiaţi sportivii care s-au clasat pe locul I în probele în care au concurat şi care au îndeplinit, în acelaşi timp, şi baremurile impuse la masculin, respectiv feminin, funcţie de acuitatea lor vizuală: Tiberiu Păun, Filiala Bucureşti, locul I la proba „100 de metri” B1; Ionuţ Anton, Filiala Bacău, locul I la proba de „200 de metri”, B1; Florin Kovacz, Filiala Bacău, „100 de metri” B2; Laura Constantinescu, Filiala Buzău – Vrancea, „100 m feminin” B2; Georgiana Tomescu, Filiala Dâmboviţa, aruncarea greutăţii, B1; Angela Popa, Filiala Iaşi, aruncarea suliţei şi a discului B1; Gheorghe Ardelean, Filiala Bacău, aruncarea suliţei B1; Vasile Damian, Filiala Bacău, aruncarea suliţei, B2; Adrian Diaconu, Filiala Prahova, aruncarea greutăţii, B1; Răducu Stoian, Filiala Argeş, aruncarea greutăţii, B2; Albert Troba, Filiala Satu Mare, aruncarea discului, B1 şi Daniel Măciucă, Filiala Argeş, aruncarea discului, B2.

Numeroşi alţi premianţi

Pe primul loc pe podium, fără să fi îndeplinit, însă, baremul, s-au situat următorii atleţi: Florin Kovacz, Filiala Bacău, „200 de metri” B2; Laura Constantinescu, Filiala Buzău – Vrancea, „200 m feminin” B2; Madon Gabriela, Filiala Botoşani, aruncarea greutăţii şi a suliţei, B2; Valentina Ivaşcu, Filiala Iaşi, aruncarea discului, B2; Emilian Neagu, Filiala Dâmboviţa, lungime B1 şi Daniel Măciucă, Filiala Argeş, lungime B2.

Gazdele, de la Filiala nevăzătorilor Iaşi, au asigurat toate condiţiile pentru o manifestare sportivă de ţinută, ce s-a finalizat cu acordarea de diplome pentru cei mai buni atleţi şi cu tradiţionala masă festivă.

Carmen Moraru, septembrie 2011. Articol scris pentru Revista "Litera noastra"